Pravila sodelovanja

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem kvizu »izbrana kakovost – Slovenija«

 

 1. Splošne določbe

Organizator spletnega kviza »izbrana kakovost – Slovenija« (v nadaljevanju nagradna igra) je v imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Futura DDB d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Nagradne igre bodo potekale na spletnem mestu www.kviz.nasasuperhrana.si

 

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala v štirih sklopih – etapah, skupno od 8. 5. 2019 do vključno 5. 6. 2019 ob 23:59.

Vsak posamezen sklop bo potekal po en teden, od srede do torka zvečer ob 23:59, in sicer:

 • Sklop 1: 8. 5. 2019 – 14. 5. 2019 ob 23:59
 • Sklop 2: 15. 5. 2019 – 21. 5. 2019 ob 23:59
 • Sklop 3: 22. 5. 2019 – 28. 5. 2019 ob 23:59
 • Sklop 4: 29. 5. 2019 – 4. 6. 2019 ob 23:59

 

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je povečanje poznavanja in zaupanja v znak »izbrana kakovost – Slovenija«.

 

 1. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so na dan 8. 8. 2019 stare točno 15 let ali so starejše od 15 let.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, in zaposleni na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in na agenciji Futura DDB.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrdi, da sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi strinja.

 

 1. Način sodelovanja v nagradni igri

Uporabnik mora za sodelovanje v nagradni igri na spletnem mestu www.kviz.nasasuperhrana.si odgovoriti na 4 vprašanja, na koncu označiti, da se strinja s pravili in pogoji nagradne igre in vpisati svoje ime in priimek ter elektronski naslov.

Nagradna igra poteka v 4 sklopih, ki so našteti v 2. točki. Uporabnik lahko v vsakem sklopu sodeluje enkrat (njegov elektronski naslov se v boben vključi samo enkrat), lahko pa sodeluje (odgovarja na vprašanja) v več sklopih, lahko tudi v vseh petih.

Za vsak sklop nagradne igre so v kvizu nova vprašanja in nova nagrada.

 

 1. Žrebanje in nagrajenec

Organizator bo en dan po zaključku vsakega sklopa nagradne igre naključno izžrebal zmagovalca nagradne igre, ki bo dobil nagrado tistega sklopa/tedna. Žrebanje ne poteka javno.

Nagrajenca bomo o rezultatih žrebanja obvestili na elektronski naslov, ki ga je vpisal na spletno mesto. Izžrebani bo imel 3 delovne dni časa, da se odzove organizatorju in mu posreduje zahtevane podatke. V kolikor tega v tem roku ne stori oziroma se izkaže, da izžrebani ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri, organizator izžreba drugega nagrajenca. Če se ne javi niti ta, se nagrada ne podeli.

Ime nagrajenca v posameznem sklopu, ki bo dobil nagrado, bo najkasneje do 15. 6. 2019 objavljeno na spletnem mestu www.kviz.nasasuperhrana.si.

Nagrajenec mora organizatorju posredovati naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov,
 • rojstni datum,
 • davčno številko.

Če izžrebanec ne odgovori v roku 10 delovnih dni, nagrada ostane nepodeljena. Nagrajenec mora nagrado prevzeti v roku, za katerega se skupaj dogovorita nagrajenec in organizator.

 

 1. Nagrade

V vsakem od sklopov se podelijo naslednje nagrade:

 • Sklop 1: 8. 5. 2019 – 14. 5. 2019 Smoothie maker Gorenje v vrednosti 34.90 eur
 • Sklop 2: 15. 5. 2019 – 21. 5. 2019 sekljalnik Gorenje v vrednosti 38.90 eur
 • Sklop 3: 22. 5. 2019 – 28. 5. 2019 pribor za žar Berndorf-Sandrik v vrednosti 33.10 eur
 • Sklop 4: 29. 5. 2019 – 4. 6. 2019 termometer za meso Gorenje v vrednosti 15.90 eur

Denarno izplačilo nagrad, prenos ali menjava nagrade niso mogoči.

 

 1. Odgovornost organizatorja

Organizator v ničemer ne prevzema odgovornosti za:

 • nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitev,
 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno ovirale uporabo storitve,
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.
 • Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo hranil podatke (ime in priimek) sodelujočih do 30. 6. 2019, potem bo celotno bazo izbrisal.

Organizator bo podatke (ime in priimek, naslov, rojstni datum, davčno številko) 4 nagrajencev, ki bodo dobili nagrade, hranil do 31. 3. 2020.

Organizator bo shranjene podatke nagrajencev uporabljal za:

 • obveščanje o nagradni igri,

Organizator zgornjih podatkov ne bo uporabil za druge namene, niti jih ne bo na kakršen koli način obdeloval.

 

 1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe pravil bodo objavljene na spletnem mestu  www.kviz.nasasuperhrana.si

Ljubljana, 7.5. 2019